Remont Domu Kata postępuje

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Remont Domu Kata postępuje

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim zabytkowego Domu Kata - jednego z głównych symboli Paczkowa.

Charakterystyczna konstrukcja szachulcowa (tzw. mur pruski), która została zastosowana w paczkowskim Domu Kata, od lat wymagała konserwacji - teraz wreszcie się jej doczekała. Jej poszczególne elementy oraz wypełnienia ścian zostały już wymienione, jednak ingerencja w zabytkowy system belek nie jest znacząca, dlatego budynek nie straci swojego historycznego charakteru.

Co udało się zrobić do tej pory? Zewnętrzne i wewnętrzne tynki zostały usunięte, mury fundamentowe i ściany wewnątrz budynku osuszone, zaizolowane oraz zagruntowane specjalnym środkiem, a konstrukcja szachulcowa jest już po dokładnej renowacji - drewniane belki poddano impregnacji i zabezpieczono środkami chroniącymi przed owadami, a uszkodzone lub "porażone" owadami elementy zostały wymienione. Zabiegi te wymagały tymczasowego wzmocnienia całej konstrukcji budynku. Wykonano już także nowe wypełnienia zabytkowej konstrukcji szachulcowej - ściany z gazobetonu pokryte zostaną wkrótce ręcznie zagładzanym tzw. miękkim tynkiem. Rozpoczęto też rekonstrukcję i wzmocnienie więźby dachowej.
Kolejnym etapem będzie wymiana pokrycia dachowego, przy której zastosowany zostanie gont akacjowy. Niedługo rozpocznie się także montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej.

Prace systematycznie postępują, a inwestycja jest prowadzona zgodnie z planem - obecnie stopień jej realizacji oceniany jest na około 30%. Nad inwestycją czuwa główny projektant remontu dr inż arch. Andrzej Legendziewicz - architekt specjalizujący się w konserwacji i rewaloryzacji zabytków architektury, pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Legendziewicz jest w stałym kontakcie z przedstawicielami Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków, osobiście prowadzi też nadzór autorski nad projektem i wraz ze swoimi współpracownikami regularnie dogląda remontu paczkowskiego Domu Kata. Inwestycja nadzorowana jest także pod kątem inwestorskim.

Przypomnijmy, że w gruntownie odnowionym wnętrzu Domu Kata planowane jest zorganizowanie profesjonalnego Centrum Informacji Turystycznej, które, ze względu na turystyczną atrakcyjność miasta i okolic, jest w Paczkowie niezbędne. Projekt przewiduje również stworzenie sali ekspozycyjnej, gdzie, oprócz stałej prezentacji historii Paczkowa, odbywać się będą mogły ekspozycje tematyczne (wystawy okolicznościowe, wystawy lokalnych artystów plastyków, fotografików itp.). Jeśli wszystko będzie nadal szło zgodnie z planem, to już latem ten charakterystyczny, owiany dziesiątkami legend budynek odzyska dawny blask i znów będzie użytkowany.

Całkowity koszt przeprowadzanego remontu przekroczy sumę 440 tys. zł. Wywalczone przez władze miasta dofinansowanie w ramach działania 5.3 "Rozwój kultury i ochrona dziedzictwa narodowego" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 osiągnęło maksymalny możliwy poziom - 85% kosztów kwalifikowalnych projektu - co stanowi ok. 296 tys. zł.

Otwórz