Zostań strażakiem

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zostań strażakiem

Który chłopiec nie marzył kiedyś, by zostać strażakiem? Właśnie nadarza się znakomita okazja, by spełnić swoje dziecięce marzenia - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nysie ogłasza nabór do służby.

Nabór dotyczy służby w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych KPPSP Nysa w systemie zmianowym na stanowisku ratownika-kierowcy w służbie przygotowawczej.
Ubiegający się o to stanowisko muszą posiadać polskie obywatelstwo i co najmniej średnie wykształcenie, nie mogą być karani za przestępstwa (również skarbowe), powinni odznaczać się odpowiednimi warunkami zdrowotnymi i psychofizycznymi (m.in. dobry wzrok i słuch) oraz mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej. To jednak tylko podstawowe wymagania. Wskazane jest, by kandydat na strażaka był w wieku do 30 lat, posiadał prawo jazdy kategorii C oraz był na stałe zameldowany na terenie powiatu nyskiego.

Postępowanie kwalifikacyjne odbędzie się w trzech etapach w dniach 4, 5 i 9 marca 2010 roku o godz. 9.00 w Komendzie Powiatowej PSP w Nysie (ul. Szopena 5).
W pierwszym etapie (4 marca) Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez Komendanta Powiatowego, rozpatrzy złożone przez kandydatów dokumenty i przyzna stosowną gratyfikację punktową. Następnie kandydaci wezmą udział w próbie wydolnościowej (metoda harwardzka - w ciągu jednej minuty 30 wejść na stopień o wysokości 40 cm) oraz próbie wysokościowej (wejście na drabinę mechaniczną na wysokość 20 m).
Drugi etap (5 marca) polegać będzie na przeprowadzeniu testu sprawności fizycznej - w jego skład wchodzi bieg na 1000 m, bieg na 50 m i podciąganie się na drążku. Ostatnia faza rekrutacji (9 marca) będzie rozmową kwalifikacyjną, którą Komisja przeprowadzi z maksymalnie 10 najlepszymi kandydatami do służby - zdobywcami największej ilości punktów w dwóch pierwszych etapach postępowania.

Dokumenty aplikacyjne składać można w sekretariacie Komendy Powiatowej PSP w Nysie (ul. Szopena 5) do 2 marca 2010 roku. Szczegóły pod numerem tel. (77) 409 0847. Wszystkie informacje o wymaganiach oraz charakterystyka poszczególnych etapów kwalifikacyjnych zamieszczamy poniżej.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O NABORZE DO STRAŻY POŻARNEJ 

Otwórz