Dotacje na usuwanie azbestu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dotacje na usuwanie azbestu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu.

Azbest to prawdziwa bomba zegarowa, która tyka jeszcze na dachach wielu bloków, domów mieszkalnych, gospodarstw czy instytucji. Najnowsze badania biją na alarm - w Polsce jest jeszcze ok. 15 mln ton materiałów zawierających ten rakotwórczy składnik.

Siedem lat temu ustanowiono w Polsce 30-letni program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, w myśl którego do roku 2032 z terytorium naszego kraju powinniśmy się pozbyć wszystkich odpadów zawierających azbest. Zagrożenie jakie niesie ze sobą ten zabójczy materiał jest ogromne, dlatego akcja oczyszczania kraju z azbestu jest dla ochrony środowiska priorytetowa.

Co prawda dobrze zabezpieczony azbest nie jest groźny dla zdrowia, ale z czasem stan techniczny wyrobów go zawierających będzie się wyraźnie pogarszał. Wzrośnie przez to ryzyko występowania w powietrzu szkodliwych włókien azbestowych, które gdy dostaną się do płuc mogą powodować m.in. raka lub pylicę.

Choć usuwanie azbestu nie jest zadaniem ani łatwym, ani tanim to pozbycie się go jest konieczne. Warto zatem zainteresować się ofertą opolskiego WFOŚiGW. Wszyscy zainteresowani otrzymaniem dotacji na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest mogą liczyć na finansową pomoc ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Dofinansowanie może sięgnąć poziomu 60% kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu (nie więcej niż 1000 zł /Mg). Więcej informacji na stronie internetowej www.wfosigw.opole.pl

Otwórz