Wojewoda Opolski przypomina

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wojewoda Opolski przypomina

W związku z panującymi warunkami atmosferyczynymi Wojewoda Opolski przypomina mieszkańcom naszego województwa o pewnych obowiązkach.

Wojewoda przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości o obowiązku utrzymania w czystości i porządku niemchomości, poprzez systematyczne uprzątanie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń, szczególnie z części położonych wzdłuż nieruchomości służących do użytku publicznego, w szczególności chodników.

Należy pamiętać, że:

  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu, sopli i innych zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,
  • pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do zarządcy drogi,
  • pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z płatnych parkingów oraz chodników, na których dopuszczony jest płatny postój samochodów należy do jednostki pobierającej opłaty z tego tytułu.

Szczegółowe zasady utrzymywania czystości i porządku na terenie danej gminy regulowane są przez regulamin stanowiony jako prawo miejscowe w drodze uchwał rady miejskiej. W przepisach tych zawarte są również obowiązki związane z usuwaniem z dachów i gzymsów obiektów budowlanych sopli lodowych i zwisów śniegowych. 

Otwórz