Ruszają roboty publiczne

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ruszają roboty publiczne

Już jutro - 14 stycznia - do pracy przy odśnieżaniu Paczkowa i okolic ruszy pierwsza tura pracowników zatrudnionych przez Gminę Paczków na zasadzie robót publicznych.

W celu sprawnego odśnieżenia naszej gminy Burmistrz Bogdan Wyczałkowski zadecydował o wykorzystaniu w "Akcji zima" bezrobotnych.
Na liście zatrudnionych znalazły się 64 osoby. Pierwsi pracownicy wyjdą na ulice Paczkowa 14 stycznia. Oznacza to, że już jutro ze śniegiem walczyć będą dodatkowe 33 osoby. Następna tura szykowana jest na 19 stycznia, kiedy do wspomnianej grupy pracowników dołączy kolejne 31 osób. Pieniądze na wynagrodzenia pracowników zabezpiecza Powiatowy Urząd Pracy w Nysie. Pracownicy, którzy zajmą się odśnieżaniem gminy zostali zatrudnieni na okres miesiąca.

Bezrobotni podjęli pracę przy odśnieżaniu Paczkowa na zasadzie robót publicznych, które są jedną z aktywnych form walki z bezrobociem polegającą na zatrudnieniu bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych np. przez gminę. Przypomnijmy, że do pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowane osoby bezrobotne, które spełniają przynajmniej jeden z sześciu poniższych warunków:

  • osoby długotrwale bezrobotne (pozostającego w rejestrze PUP łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, bez zaliczenia okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego oraz wyłączając kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka),
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
  • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,
  • bezrobotni niepełnosprawni. 
Otwórz