Data publikacji: 5.10.2012

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I.  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.   Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Paczkowie przy ul. Staszica 28 a.
2.    Lokal mieszkalny nr 11/5 – Paczków, ul. Wrocławska 9-11
3.    Lokal mieszkalny nr 11/6 – Paczków, ul. Wrocławska 9-11
4.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Wojska Polskiego 22
5.    Lokal mieszkalny nr 4 – Paczków, ul. Rynek 13
6.    Lokal mieszkalny nr 27/5 – Paczków, ul. Rynek 27-28
7.    Lokal mieszkalny nr 13/1 – Paczków, ul. Wrocławska 13-13a15-17
8.    Lokal mieszkalny nr 5 – Paczków, ul. Kościuszki 14
9.    Lokal użytkowy nr 2 u – Paczków ul. Staszica 28 C.

 
II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Paczkowie oznaczonej numerem działki 371/8, 379/34,922/6, 341, 456, 526/1, 528, 696, 918/36, 1084/1.
2.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30
3.    Część nieruchomości gruntowej położonej w Kamienicy oznaczonej numerem działki 1049.


UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.