Data publikacji: 2.02.2012

Możemy oficjalnie potwierdzić, że zapowiadana przez nas wcześniej dotacja unijna na gruntowny remont Wiejskiego Domu Kultury w Kamienicy jest już pewna. W minioną środę Burmistrz Gminy Paczków Bogdan Wyczałkowski podpisał w Opolu umowę dotacyjną.

Oznacza to, że budynek w Kamienicy dołącza do dwóch pozostałych placówek - w Trzeboszowicach i Dziewiętlicach - których remonty powinny wystartować późną wiosną tego roku. Oba te zadania również uzyskały dofinansowanie ze źródeł Unii Europejskiej - stosowne dokumenty zostały sygnowane przez włodarzy Paczkowa w październiku 2011 roku. Teraz mamy już pewność, że wkrótce gruntownych remontów doczekają się nie dwa, ale trzy wiejskie domy kultury w naszej gminie.

O tę trzecią dotację Gmina Paczków ubiegała się również w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ale procedura tego naboru przeprowadzona została przez Lokalną Grupę Działania "Nyskie Księstwo Jezior i Gór", do której Paczków należy. Wniosek złożono we wrześniu 2011 roku, następnie został on wysoko oceniony przez organ decyzyjny LGD, by ostatecznie pozytywnie przejść weryfikację w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Starania o dofinansowanie zwieńczyły podpisy Burmistrza Bogdana Wyczałkowskiego i Skarbnika Dariusza Wąsiaka pod umową dotacyjną - formalności tej dopełniono 1 lutego w Departamencie PROW w Opolu.

Dofinansowany projekt, podobnie jak te dla Dziewiętlic i Trzeboszowic, obejmuje swoim zakresem m.in. zewnętrzne ocieplenie budynku styropianem, całkiem nową elewację, kompletną wymianę dachu oraz montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiany doczekają się też instalacje - elektryczna, sanitarna i wodociągowa. Wewnątrz budynku zaplanowane jest otynkowanie i pomalowanie wszystkich ścian, przewidziana jest również wymiana podłóg.
Modernizacja w Kamienicy odróżnia się od pozostałych dwóch remontów dodatkowym zakupem wyposażenia obiektu - w placówce pojawią się nowe meble kuchenne, stoły i krzesła oraz profesjonalne nagłośnienie.

Wartość tego projektu wynosi 340 tys. zł, a ewentualna dotacja z UE sięgnie sumy 221 tys. zł. Jak łatwo policzyć, paczkowski samorząd będzie musiał zabezpieczyć ok. 119 tys. zł wkładu własnego. W sumie na odnowienie trzech wspomnianych wiejskich domów kultury gmina wyda 1,13 mln zł, z czego przeszło 706 tys. zł pochodzić będzie ze środków Unii Europejskiej. Oznacza to, że remonty WDK w Kamienicy, Trzeboszowicach i Dziewiętlicach obciążą gminny budżet kwotą 424 tys. zł.