Położenie: 50° 27‘ N, 17° 00' E
Powierzchnia miasta: 6,6 km2 = 660 ha
Powierzchnia gminy: 79,69 km2 = 7969 ha (80% grunty orne)
Ludność (stan na 30 października 2013 r.):

Gęstość zaludnienia gminy: 164 os./ km2
Struktura ludności miasta:

Struktura ludności sołectw:

Liczba sołectw: 12

Ludność sołectw (stan na 30 października 2013 r.):