SZKOŁY PODSTAWOWE - MIASTO PACZKÓWGóra

NIEPUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWEGóra

PRZEDSZKOLA PUBLICZNE - MIASTO PACZKÓWGóra

 PRZEDSZKOLA PUBLICZNE PROWADZONE PRZEZ STOWARZYSZENIAGóra

ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE - MIASTO I GMINA PACZKÓWGóra 

Świetlica Środowiskowa w Unikowicach

Unikowice - Świetlica Wiejska
opiekun: Ewelina Wanat
godziny pracy: wtorek / piątek - w godz. od 16:00 do 18:00

Świetlica Środowiskowa w Gościcach

Gościce - Świetlica Wiejska
opiekun: Renata Werner
godziny pracy: poniedziałek / piątek - w godz. od 17:00 do 19:00

Świetlica Środowiskowa w Kamienicy

Kamienica
opiekun: Dorota Drobny
godziny pracy: poniedziałek / środa w godz. od 15:00 do 17:00

 

Harmonogram pracy Punktu Konsultacyjnego

 

poniedz.

 

13.00 - 17.00

 

15.00-17.00

 

 

pracownik ds uzależnień

 

Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

 

konsultacje i poradnictwo indywidualne

Posiedzenia wspólne,

dyżury członków Komisji

 

 

wtorek

15.15-17.30

 

15.30-18.30

Psycholog

 

Pedagog

Indywidualna praca z klientami

 

Praca grupowa z dziećmi, poradnictwo dla rodziców

 

 

piątek

 

8.00 - 14.00

 

11.30-14.15

 

pracownik ds. uzależnień

 

Psycholog

 

indywidualne konsultacje i poradnictwo

 

Indywidualna praca z klientami