Podejmij decyzję! Segregujesz, czy nie?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Podejmij decyzję! Segregujesz, czy nie?

Już od stycznia 2016 roku, wprowadzony zostanie nowy regulamin gospodarki odpadami, który jest wynikiem dotychczasowych obserwacji  zgłaszanych do Burmistrza Paczkowa przez mieszkańców i zarządców nieruchomości.

Przypominamy, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych od 1 stycznia 2016r. zobowiązani są do zawarcia umów na odbiór odpadów komunalnych z firmami wpisanymi do rejestru usług regulowanych prowadzonego przez Burmistrza Gminy Paczków. 

Wykaz podmiotów zarejestrowanych w zakresie odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Paczków - pobierz tutaj. 

Do najważniejszych zmian należą:
* zróżnicowanie stawki - segregowane odpady pozostaną na tym samym poziomie 10zł, natomiast należność za niesegregowane wynosić będzie 18 zł od osoby,
* zapewnienie większej ilości pojemników na terenie miasta i gminy na odpady posegregowane: szkło białe, szkło kolorowe, plastik i papier,
* zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów zbieranych selektywnie oraz zmieszanych,
* stopniowe wprowadzanie systemu kodów kreskowych, opisujący rodzaj śmieci i ich właściciela,
* wprowadzenie umów na odbieranie odpadów opakowaniowych  typu karton  (wcześniej zajmowały miejsce w kontenerach na odpady zmieszane),
*nowy system segregacji odpadów będzie wychodził również naprzeciw oczekiwaniom właścicieli nieruchomości niezamieszkałych tj. sklepów, biur, lokali usługowych -  korzystny przelicznik śmieci.

Mieszkańcu! Jeżeli zdecydowałeś się na zmianę sposobu zbierania odpadów komunalnych z nieselektywnego na selektywny, musisz jako właściciel nieruchomości wypełnić i złożyć deklarację do 15 grudnia 2015 roku.Wysokość stawek "podatku śmieciowego" w Gminie Paczków prezentuje się następująco:
?    10 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, jeżeli ten będzie gromadził odpady komunalne w sposób selektywny,
?    18 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, w przypadku, gdy ten nie będzie prowadził selektywnej zbiórki odpadów.

      

Mieszkańcu! Chcesz zaoszczędzić pieniądze, mieć pozytywny wpływ na nasze środowisko? Złóż  do końca 2015 roku nową deklarację śmieciową i  zacznij razem z nami dbać o czystość naszej gminy.

Pobierz ulotkę dot. segregacji odpadów komunalnych.

DEKLARACJE ŚMIECIOWE - pobierz tutaj. 

OtwĂłrz