Uwaga Rolnicy - zgłoście stratę!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Uwaga Rolnicy - zgłoście stratę!

W związku z wystąpieniem długotrwałych okresów bezdeszczowych Burmistrz Gminy Paczków, informuje o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód spowodowanych suszą.

Rolnicy, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską mogą składać pisemne wnioski w dowolnej formie lub wg wzoru zamieszczonego poniżej, u sołtysów poszczególnych sołectw lub w Urzędzie Miejskim w Paczkowie w Kancelarii ogólnej (I piętro).

Niezwłocznie po wpłynięciu do tut. Urzędu wniosków Komisja powołana przez Wojewodę Opolskiego rozpocznie pracę nad oszacowanie powstałych szkód.

Wzór wniosku do pobrania poniżej lub u Sołtysa wsi.

Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (pok. nr 4 ) oraz pod numerem tel. 77 431 67 91 wew. 114.

 Wzór wniosku

Otwórz