Data publikacji: 9.06.2015

Gmina Paczków przy dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupiła nowy samochód osobowy „bus” przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu był możliwy dzięki realizacji projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” (obszar D).

Zakupiony fabrycznie nowy bus Mercedes Benz Sprinter posłuży do przewozu osób niepełnosprawnych, posiada 19 miejsc siedzących oraz miejsce dla kierowcy. Pojazd wyposażony został w najazdy aluminiowe antypoślizgowe oraz windę w tylnej części pojazdu dzięki, której istnieje możliwość przewozu osób na wózku inwalidzkim.

Całkowity koszt pojazdu wyniósł 254.610,00 złotych. Gmina Paczków sfinansowała zakup samochodu w kwocie 115.929,72 złotych, natomiast dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło tj. 138.680,28 złotych.

Dzięki nowo zakupionemu busowi ułatwiona zostanie pomoc osobom niepełnosprawnym w celu spełnienia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W szczególności dojazdu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nysie oraz do szkół na terenie Gminy Paczków. 

Celem projektu jest eliminacja barier stojących na przeszkodzie zwiększaniu mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie równego dostępu tych osób do infrastruktury społecznej (szkół, przedszkoli, zakładów opieki zdrowotnej itp.) i technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla kształcenia konkurencyjności gminy (transportowej, edukacyjnej, zdrowia, kultury), a także zwiększenie dostępu podstawowych usług publicznych.