Umowa partnerska z Javorníkiem podpisana!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Umowa partnerska z Javorníkiem podpisana!

20 maja br. miało miejsce uroczyste podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Miastem Javorník a Gminą Paczków.

Podczas podpisania umowy na Zamku Jánský Vrch w Javorníku obecni byli przedstawiciele władz samorządowych obu gmin, którzy zobowiązali się do umocnienia więzów przyjaźni między miastami i dalszej wszechstronnej współpracy w dziedzinie rozwoju gospodarczego, ochrony zabytków, ochrony środowiska, rozwoju kultury, oświaty, sportu i turystyki.

Gminę Paczków reprezentowali Artur Rolka – Burmistrz Gminy Paczków, Iwona Cymara – Sekretarz Gminy, Dariusz Wąsiak – Skarbnik Gminy oraz Wiesław Barabasz – Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie.

Natomiast stronę czeską reprezentowali Jiří Jura – Starosta Města Javorník,  Bc. Sieglinde Mimrová – Místostarostka oraz Antonín Zourek z Rady Města.

Liczymy, że będzie to początek owocnej współpracy, zwłaszcza w oparciu o wspólne pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych.

Porozumienie o współpracy partnerskiej można pobrać tutaj.

Otwórz