Ogólnopolska akcja przeprowadzenia ćwiczeń alarmowych

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Ogólnopolska akcja przeprowadzenia ćwiczeń alarmowych

Burmistrz Gminy Paczków Artur Rolka, pragnie poinformować o przeprowadzeniu na terenie gminy Paczków w ramach ogólnopolskiej akcji ćwiczeń z zakresu sprawdzenia powiadamiania i alarmowania ludności o skażeniach i zagrożeniach.

W oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. "w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach"  w dn. 12 maja br. pomiędzy godz. 06.00 a 19.00 na terenie województwa opolskiego, ale i całego kraju zrealizowane zostaną głośne próby syren alarmowych - sygnały: "ogłoszenie alarmu" oraz "odwołanie alarmu".

12 maja br. mieszkańcy gminy Paczków mogą spodziewać się dwukrotnego włączenia syren alarmowych. Ćwiczenia będą polegały na ogłoszeniu alarmu modulowanym dźwiękiem w okresie trzech minut oraz odwołaniu alarmu ciągłym dźwiękiem, który również będzie trwał trzy minuty.

Apelujemy do mieszkańców miasta o nietraktowanie nadawanych sygnałów jako rzeczywistego zagrożenia.

Otwórz