Data publikacji: 16.04.2015

Ruszyła kolejna tura robót publicznych, tym razem również na terenach wiejskich.

Gmina Paczków postanowiła poprawić estetykę sołectw i wspólnie z sołtysami koordynuje działania pracowników, którzy porządkują wioski przed rozpoczynającym się sezonem wiosenno-letnim.

Prace porządkowe polegają przede wszystkim na oczyszczaniu przydrożnych rowów, terenów wokół placówek publicznych oraz placów zabaw. Jednocześnie w sołectwach trwa akcja utwardzania dróg gminnych, przeznaczonych do transportu rolnego.

Uzupełnianie ubytków w nawierzchni przy pomocy tłucznia odbywa się obecnie w miejscowości Kozielno i Kamienica.Trwające prace przyczynią się do dogodniejszego korzystania z dróg gminnych oraz ulepszenia wizerunku wsi.