Data publikacji: 16.04.2015

Porządkowanie Alei  Spacerowej przez osoby zatrudnione w ramach robót publicznych dobiega końca.

W ramach zadania wykonano m.in. korytowanie pobocza, pielęgnację zieleni, wycinkę krzewów oraz realizację nowego odpływu wód opadowych ze skarpy.

Mamy nadzieję, że efekty wspólnej pracy pomogą poprawić estetykę naszego miasta.