Data publikacji: 20.02.2015

Od 1 marca 2015 r. będzie obowiązywał nowy wzór dowodu osobistego.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność - nie będzie więc konieczności wymiany dokumentów. Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Format i wymiary pozostaną takie same jak dotychczas. Natomiast fotografia będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.

Dowód osobisty będzie ważny przez 10 lat od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydawanego dzieciom poniżej 5. roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.

Przypominamy! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych.