Zgłoś ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zgłoś ofertę na wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie ogłosił zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji  projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Kościuszki  i Górniczej w Paczkowie dla nowoprojektowanego osiedla domków jednorodzinnych.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 lipca 2015r.

Oferty można składać  za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie, ul. Miraszewskiego 3, 48-370 Paczków do dnia 4 marca br. do godziny 10:00.

Szczegóły dot. zapytania ofertowego, można znaleźć na witrynie internetowej ZWiK-u. Zachęcamy do składania ofert!
 

Otwórz