Podatkowe decyzje już w drodze do adresatów

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Podatkowe decyzje już w drodze do adresatów

W tym tygodniu na terenie gminy Paczków rozpoczęła się akcja doręczania mieszkańcom decyzji wymiarowych dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, pisma i decyzje z zakresu spraw podatkowych mogą być doręczane podatnikom za pośrednictwem pracowników organu podatkowego lub drogą pocztową. W tym roku w Paczkowie do roznoszenia decyzji wymiarowych zaangażowano pracowników Urzędu Miejskiego, a w poszczególnych sołectwach naszej gminy korespondencję podatkową roznoszą także sołtysi.

Wszystkie pisma zostaną dostarczone do adresatów - dzierżawców oraz właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości - najpóźniej do 27 lutego 2015 r. Przypomnijmy, że w przypadku współwłasności małżeńskiej, małżonkowie otrzymują dwa egzemplarze decyzji (po jednym dla każdego z nich), ale obowiązuje ich uiszczenie jednej kwoty podatku.

Każdy adresat pisma potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem. Pracownicy urzędu, roznoszący decyzje wymiarowe, nie pobierają od mieszkańców żadnych pieniędzy.

Wszelkie pytania i wątpliwości w sprawie wydawanych decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości należy kierować do Referatu Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie  - tel. (77) 431 67 91 wew. 181. 

Otwórz