Wykaz nieruchomości przeznaczonych do

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do

 
Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

I. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położnych w Paczkowie oznaczonych jako działka nr 591/4, 213.
2. Nieruchomość gruntowa położna w Kamienicy oznaczona jako działka 1001/2.
3. Cześć nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej jako działka 549/30.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

 

 

Otwórz