Mieszkańcu, wymyśl i złóż projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Mieszkańcu, wymyśl i złóż projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015!

Burmistrz Gminy Paczków zachęca wszystkich mieszkańców Gminy Paczków do zgłaszania propozycji projektów, które będą realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2015 r.

Do rozdysponowania jest kwota 100 tysięcy zł., a środki można przeznaczyć na:
1)  budowę, modernizację lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
2)  działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
3)  wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.


Zgłaszane projekty muszą być zgodne z prawem, mieścić się w granicach kompetencji gminy oraz poparte listą minimum 25 osób opowiadających się za wskazanym projektem.

Jak przygotować formularz wniosku?

1. Projekt składa się na specjalnym formularzu, który możesz pobrać TUTAJ. Otrzymasz go również w Kancelarii Ogólnej UM w Paczkowie.

2. Pamiętaj, że Twój projekt musi być umiejscowiony na gruntach gminnych, dlatego sprawdź czyją własnością jest teren, na którym ma zostać zlokalizowany projekt.

3. Oprócz danych zgłaszającego, nazwy i rodzaju projektu, szacunkowego kosztu oraz  lokalizacji, w formularzu projektu należy:
•    opisać w kilku zdaniach projekt wraz z uzasadnieniem, czyli co dokładnie zostanie wykonane i w jakim celu oraz wskazać główne działania, które będą podjęte przy realizacji. Uzasadnić potrzebę realizacji projektu, w tym przedstawić zakres i zastosowanie projektu wskazując komu będzie służył i którzy mieszkańcy skorzystają na jego realizacji.

4. Jeśli posiadasz dodatkowe materiały np. kosztorys, szkice sytuacyjne, plany dołącz je do wniosku w punkcie Dodatkowe informacje. 

5. Nie zapomnij dołączyć do formularza zgłoszenia zadania listy poparcia dla projektu, która będzie podpisana przez co najmniej 25 mieszkańców Gminy Paczków, którzy ukończyli 18 rok życia. Wzór listy poparcia dla projektu znajdziesz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Jak i gdzie złożyć opracowany projekt?
1.    Osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie,
2.    Pocztą na adres: Urząd Miejski w Paczkowie, Rynek 1, 48-370 Paczków z dopiskiem „Budżet Obywatelski - Projekt”,
3.    W wersji elektronicznej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Wszelkie informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Budżet Obywatelski. Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Czekamy na Państwa propozycje, które można zgłaszać od 2 do 27 lutego br.  Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane, które inicjatywy okażą się najważniejsze, o tym zadecyduje głosowanie.

 Otwórz