Zapraszamy do tworzenia Budżetu Obywatelskiego!

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Zapraszamy do tworzenia Budżetu Obywatelskiego!

Budżet Obywatelski, to proces decyzyjny w ramach, którego mieszkańcy współdecydują o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje.

Na Budżet Obywatelski miasto przeznacza określoną kwotę, w przypadku Paczkowa jest to 100 tysięcy złotych, o których zastosowaniu zadecydują mieszkańcy.

Zgłaszanym projektem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczynia się do rozwoju gminy, w szczególności projekt zadania, takiego jak:
1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej,
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców,
3) wydarzenie o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.


Burmistrz Gminy Paczków – Artur Rolka zaprosił mieszkańców naszej gminy na spotkanie dotyczące budżetu obywatelskiego, które odbyło się 29 grudnia br. Niestety frekwencja była niewielka.

Na spotkaniu mieszkańcy Gminy Paczków dowiedzieli się między innymi, czym jest budżet obywatelski i jak prawidłowo wypełnić formularz zgłoszeniowy projektu. Zgłoszenia należy dokonywać na formularzach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Paczkowie (Rynek 1, 48-370 Paczków). Do formularza należy obowiązkowo dołączyć listę minimum 25 osób popierających wskazany projekt, które w dniu zgłoszenia mają czynne prawo wyborcze.

Weryfikację zgłoszonych projektów przeprowadzą właściwe wydziały i komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Paczkowie, po analizie formalnej i merytorycznej, zgłoszenia zostaną przekazane do zaopiniowania Komisji Rolnictwa, Ekologii i Gospodarki Terenami oraz Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie.

O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy naszej gminy w drodze bezpośredniego głosowania. Głosować będzie można na 1 projekt poprzez oddanie głosu w Kancelarii Ogólnej UM w Paczkowie, poprzez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania lub poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Paczkowie karty do głosowania.

Na spotkaniu mieszkańcy zaproponowali m.in., aby pomyśleć nad stworzeniem punktu do głosowania w mieście np. u wybranego przedsiębiorcy, poruszono również kwestie  podziału i wysokości środków, przedłużenia terminu głosowania na projekty.

Projekty do realizacji będzie można zgłaszać już w lutym 2015 r., o czym będziemy informować na bieżąco na naszej witrynie internetowej. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.paczkow.bip.net.pl w zakładce budżet obywatelski.
 

Otwórz