Data publikacji: 5.12.2014

 

Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i  najmu.

I. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1. Lokal mieszkalny nr 4, Paczków, ul. Pocztowa 9
2. Lokal mieszkalny nr 5, Paczków, ul. Narutowicza 8
3. Lokal mieszkalny nr 2, Paczków, ul. Rynek 16
4. Lokal mieszkalny nr 2, Paczków, ul. Sikorskiego 10
 
II. Dzierżawa na okres do 3 lat:
1.   Nieruchomość gruntowa położona w Lisich Katach oznaczona jako działka nr 8 i 30/3.

III. Najem na okres do 3 lat:
1.  Pomieszczenie garażowe o pow. 16,96 m²,  położone w Paczkowie przy ul. Sikorskiego, działka nr 367/24.

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.