Data publikacji: 17.11.2014

Szukasz niewielkiego mieszkania? Gmina Paczków wystawiła po raz drugi na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 3a na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 19 w Paczkowie. Lokal składa się z pokoju, kuchni i WC o łącznej powierzchni 38,41m2. Do mieszkania przynależy udział w 4/100 części we wspólnych elementach budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oznaczonego jako działka nr 320 o pow. 0,0357 ha.

Treść ogłoszenia brzmi następująco:Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 20.700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 19 stycznia 2015 r. do godz. 15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.