Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

        Dzierżawa na okres do 3 lat:
1. Część nieruchomości gruntowych położonych w Paczkowie, oznaczonych numerami działki: 679/3, 155, 154/2, 379/34, 1093/7, 1109, 650, 609/7, 445/8, 448/2, 339/11
2. Nieruchomość gruntowa położna w Paczkowie, oznaczona numerem działki 96

3. Część nieruchomości gruntowej położonej w Dziewiętlicach oznaczonej numerem działki 549/30


Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.

 

 

 


 

Otwórz