Kapsuła czasu zakopana dla przyszłych pokoleń

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Kapsuła czasu zakopana dla przyszłych pokoleń

Projekt "Kapsuła Czasu" realizowany jest przez Ochotnicze Bractwo Wolontariuszy, które zostało zainspirowane poprzez wspólne projekty i warsztaty paczkowskiej młodzieży oraz podopiecznych Stowarzyszenia Kultury Osób Niepełnosprawnych "Więź" w Paczkowie. Projekt został w pełni przygotowany i przeprowadzony przez wolontariuszy.

Wolontariusze i nauczyciele - opiekunowie Bractwa, uczestnicząc w warsztatach Stowarzyszenia "Więź", zaobserwowali wycofanie osób niepełnosprawnych z życia społecznego. Ten fakt stał się bodźcem do stworzenia projektu mającego na celu przeciwdziałanie izolacji społecznej osób dotkniętych niepełnosprawnością umysłową i fizyczną.

Gra terenowa, której fabuła opierała się na podróży do zamierzchłych czasów sprawiła, iż osoby niepełnosprawne uczestniczące w zabawie, miały okazję atrakcyjnego spędzenia czasu z rówieśnikami oraz poczucia ducha rywalizacji.

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie drużyny. Każda z nich otrzymała mapę z zaznaczonymi punktami, w których należało wykonać rożne zadania. Nagrodą za poprawne wykonanie wyzwania był fragment hasła, potrzebnego do znalezienia miejsca ukrycia Kapsuły Czasu.

Drużyny spotykały na swojej drodze uwięzione księżniczki, rycerzy, kata, księcia oraz mieszczanki. Zabawa przeprowadzona była na terenie miasta Paczków, a zakończyła się w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, gdzie została zakopana nasza Kapsuła Czasu.

Zgodnie z życzeniami uczestników projektu do kapsuły zostały włożone prace plastyczne oraz zdjęcia miasta Paczków wykonane przez członków Ochotniczego Bractwa Wolontariuszy. W zabawie uczestniczyli podopieczni Stowarzyszenia "Więź" wraz z rodzicami i wolontariuszami, w sumie 56 osób.

Zaangażowanych w całe przedsięwzięcie było 66 osób, w tym partnerzy akcji: Biuro Teratour, Muzeum Gazownictwa, Ognisko Plastyczne Paczków, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkolny Klub Wolontariusza działający przy Publicznym Gimnazjum w Paczkowie.


     
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Środków Samorządu Województwa Opolskiego
 

Otwórz