Paczkowianin wyróżniony Królewskim Orderem Świętego Stanisława

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowianin wyróżniony Królewskim Orderem Świętego Stanisława

Dariusz Puk mieszkaniec gminy Paczków, podczas Inwestytury Orderu  św. Stanisława w Opolu został odznaczony Orderem kl. IV nadanym mu przez Kapitułę Narodową Orderu św. Stanisława.

Uroczystość miała miejsce 18 października br. w Opolskiej Katedrze w trakcie uroczystości 153 Inwestytury Królewskiego Orderu Św. Stanisława B.M.

W wydarzeniu, które miało miejsce w Opolu uczestniczyły: Damy /Postulantki/, Kawalerowie oraz Postulanci i Kadeci KOŚSBM z kilku krajów. Przybyli: Wielki Mistrz Orderu, Komandorzy i Przeorzy z Ukrainy, Łotwy, Niemiec, Nowej Zelandii, Australii, Norwegii i Polski.

Bractwo Orderu Świętego Stanisława to stowarzyszenie o charakterze dobroczynnym, które opiera się na społecznym zaangażowaniu członków. Bractwo zaprasza w swoje szeregi tych, którzy w oparciu o chrześcijański program Opus Ordinis pragną włączyć się w patriotyczną działalność na rzecz narodu i państwa polskiego.

Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Polsce, kontynuując jego tradycję i szczytne cele, nagradza osoby zasłużone dla kultury narodowej oraz zaangażowane w dzieła charytatywne, tak bliskie sercom Polaków.

Wśród takich właśnie zasłużonych osób znalazł się pan Dariusz Puk, dawny komendant paczkowskiego hufca harcerskiego, Prezes Stowarzyszenia Generacja w Paczkowie, gitarzysta, społecznik, miłośnik gór i piosenki turystycznej, który swoimi pasjami zaraził wiele pokoleń młodych paczkowian. Jego działalność została zauważona i doceniona przez Kapitułę Narodową Orderu św. Stanisława.

   

Warto pamiętać, że Order Świętego Stanisława - symbolu królewskiego hołdu dla zamordowanego w 1079 r. biskupa krakowskiego Stanisława ze Szczepanowa jest wyróżnieniem, które otrzymują ludzie na całym świecie czyniący dobro, poświęcający swój czas, angażujący się dla dobra drugiego człowieka.

Pan Puk od lat bezinteresownie organizuje Festiwal Piosenki Turystycznej oraz różnego rodzaju imprezy kulturalne, udziela charytatywnego wsparcia wielu instytucjom i angażuje się w liczne inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Zawsze potrafi znaleźć czas na to by pomóc zrealizować szlachetne przedsięwzięcia. Jest przy tym uśmiechnięty, życzliwy i pełen optymizmu.

Konfraternia Południowo-Zachodnia powołała również pana Dariusza na funkcję Komandora Komandorii Ziemi Opolskiej. Tym samym  ma prawo do noszenia uroczystego stroju, na boku, którego wyhaftowany jest krzyż maltański.