Data publikacji: 16.10.2014

"SPORT BEZ HRANIC” – taki tytuł nosi projekt współpracy przygranicznej do realizacji, którego zostali zaproszeni uczniowie z paczkowskich szkół.

Tym razem wnioskodawcą jest Základní škola Zlaté Hory- dotychczasowy partner projektów realizowanych przez Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie. Jest to kolejna inicjatywa z zakresu sportu, turystyki i rekreacji polegająca na wspólnym udziale w rozgrywkach oraz imprezach organizowanych na terenach pogranicza Nysko-Jesenickiego. Czescy partnerzy zaplanowali sześć imprez dla dzieci i młodzieży czeskiej i polskiej organizowanych w okresie od października 2014 do kwietnia 2015.

Oprócz paczkowian w przedsięwzięciu uczestniczyć będzie młodzież z Głuchołaz. W sumie udział weźmie około 240 uczniów oraz 12 opiekunów i instruktorów. Uczestnictwo w projekt jest nieodpłatne tak jak w poprzednich latach a dzieci mają zapewniony dojazd, wyżywienie oraz drobne nagrody.

Harmonogram działań przedstawia się następująco:

Koordynatorem działań po polskiej stronie będzie paczkowskie GCSiR. Nowy projekt będzie okazją do kolejnych kontaktów przygranicznych dzieci i młodzieży oraz doskonałą okazją na podtrzymanie tego co wypracowano wspólnie w poprzednich latach.

Jak wyrazili się wnioskodawcy jest to forma podziękowania od czeskich partnerów za dotychczasową współpracę.