Handel zniczami w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Handel zniczami w Paczkowie

Burmistrz Gminy Paczków w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych”, informuje o możliwości składania ofert na dzierżawę gruntów pod stanowiska handlowe do sprzedaży zniczy i kwiatów.

Przedmiotem przetargu są miejsca przeznaczone pod handel zniczami i kwiatami. Każde stanowisko o powierzchni 8 m² znajduje się przy Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie i będzie udostępnione w dniach od 31.10.2014 r. do 02.11.2014 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją:

 ”OFERTA NA DZIERŻAWĘ POD STANOWISKA HANDLOWE NA SPRZEDAŻ ZNICZY I KWIATÓW”,

 w terminie do dnia 24.10.2014 r. do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 10, I piętro.

Cena wywoławcza dzierżawy jednego stanowiska handlowego wynosi  216 zł netto+ VAT według obowiązujących przepisów.

Otwarcie ofert nastąpi 27 października 2014 r., o godz. 07:30.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu pisemnego na dzierżawę gruntów pod stanowiska handlowe do sprzedaży zniczy, kwiatów, stroików z dnia 26.09.2014 roku, z którego treścią należy zapoznać się na stronie: www.paczkow.bip.net.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki  Komunalnej i Rolnictwa pok. nr.1,  tel. 774316791 wew. 110

Okres Wszystkich Świętych z punktu widzenia przedsiębiorców to krótkotrwały, ale dochodowy sezon, w którym kwitnie handel zniczami i kwiatami, warto pamiętać, że za handel bez pozwolenia lub w nieodpowiednim miejscu grozi grzywna lub mandat karny.

Otwórz