Jak sołectwa realizowały fundusz sołecki w 2014r.?

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Jak sołectwa realizowały fundusz sołecki w 2014r.?

W budżecie Gminy Paczków  co roku zabezpieczany jest tak zwany "fundusz sołecki", dzięki któremu we wsiach zrealizowano sporo ciekawych inwestycji.


Przedstawiamy dziś pierwszą część cyklu, w którym prezentować będziemy dokonania poszczególnych miejscowości - na "pierwszy ogień" idą Trzeboszowice, Kozielno, Unikowice  i Wilamowa. 

Przypomnijmy, że fundusz sołecki to środki finansowe, które w budżecie Gminy Paczków zarezerwowane są dla wsi. Po raz pierwszy pieniądze te pojawiły się w paczkowskim planie finansowym w 2010 roku. Łączna kwota funduszu dzielona jest na poszczególne sołectwa według ilości mieszkańców, a informacja o ostatecznej sumie przeznaczonej dla danej miejscowości trafia do sołtysa. Ten ma obowiązek zwołać zebranie wiejskie i wspólnie z mieszkańcami zdecydować na nim, na co pieniądze te mają w danym roku zostać przeznaczone. Następnie propozycje sołectw trafiają do Burmistrza Gminy Paczków, który weryfikuje je i ostatecznie zatwierdza środki w budżecie.

W 2014 roku środki na fundusz sołecki sięgnęły kwoty 184 tys. zł. Pieniądze dzielone są pomiędzy 12 sołectw Gminy Paczków - proporcjonalnie do ilości ich mieszkańców.

TRZEBOSZOWICE – 22 400 zł na rok 2014

W 2014 roku mieszkańcy Trzeboszowic zdecydowali, że sumę przyznanego funduszu sołeckiego zainwestują  w zakup książek do biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Trzeboszowicach oraz zakup elementów zabawowych na plac zabaw przy szkole. Drugą, pokaźną część tegorocznego przydziału z funduszu sołeckiego trzeboszowiczanie zdecydowali przeznaczyć na wykonanie przyłącza prądu na dz. 341/6 oraz wykonanie ogrodzenia na działce nr  340/2.

KOZIELNO – 13 129 zł na rok 2014

Mieszkańcy Kozielna  postawili za priorytet drogę wiodącą z centrum wsi do placu rekreacyjnego przy Zalewie Paczkowskim, dlatego środki z funduszu sołeckiego przekazali  w większości na projekt przebudowy drogi. Natomiast pozostałą część ok. 3 100zł rozdysponowano  na zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Ludowego, zakupiono np. taboret gazowy oraz termos i stół gastronomiczny.

UNIKOWICE – 13 734 zł  na 2014 rok

Większość przyznanego funduszu Unikowice wykorzystały  na rozbudowę i wyposażenie  istniejącego już placu zabaw. Dodatkowo wyremontowane zostaną pomieszczenia WC przy świetlicy wiejskiej w Unikowicach.

WILAMOWA – 13 785 zł na rok 2014

Sołectwo Wilamowa postanowiło przeznaczyć całość środków na utworzenie placu zabaw z prawdziwego zdarzenia, tym samym zakupiono i zamontowano poszczególne elementy placu zabaw.

"Raporty" z realizacji funduszy sołeckich w innych podpaczkowskich wsiach zaprezentujemy wkrótce - zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej.

Otwórz