Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Burmistrz Gminy Paczków informuje o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

I. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położna w Paczkowie przy ul. Krótkiej, działka nr 266/3 o pow. 0,1421 ha.
2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Paczkowie przy ul. Krótkiej, działka nr 266/4 o pow. 0,1090 ha.

II. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1.  Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Wojska Polskiego 20.
2.  Lokal mieszkalny nr 5 położony w Paczkowie przy ul. Sienkiewicza 10.
3.  Lokal mieszkalny nr 4 położony w Paczkowie przy ul. Narutowicza 16.
4.  Lokal mieszkalny nr 3 położny w Paczkowie przy ul. Emilii Plater 7.
5.  Lokal mieszkalny nr 2 położony w Paczkowie przy ul. Wrocławskiej 9-11 (klatka 11).

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl
 

Otwórz