Data publikacji: 24.06.2014

Szukasz mieszkania w samym centrum miasta? Mamy dla Ciebie propozycję. Gmina Paczków wystawia po raz pierwszy na sprzedaż trzypokojowy lokal mieszkaniowy w ścisłym centrum "Polskiego Carcassonne".

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 1położonego na parterze, I i II piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy Rynku 4 w Paczkowie. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, czterech korytarzy, łazienki i dwóch WC o łącznej powierzchni użytkowej 111,09 m2. Do lokalu przynależą pomieszczenia gospodarcze: piwnica o pow. użytk. 9,00m2, dwie komórki o łącznej pow. użytk. 4,37m2 i strych o pow. użytk. 24,10m2 zlokalizowane w budynku.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 86/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 356/3 o pow. 0,0063 ha. Nieruchomość znajduje się na działce, która w planie miejscowym określona jest jako teren mieszkaniowo-usługowy. Budynek, w którym mieści się lokal, wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków oraz znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej oraz na obszarze uznanym za Pomnik Historii. Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 111.110,00 zł. Przetarg odbędzie się 14 sierpnia 2014 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (11.111,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2014 r. do godz. 14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.  

 Treść ogłoszenia brzmi następująco: