Twoja krew ratuje życie – zostań honorowym krwiodawcą

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Twoja krew ratuje życie – zostań honorowym krwiodawcą

Krew należy do najpotężniejszych leków, jakimi dysponuje medycyna. Jest niezbędnym lekiem dla ofiar wypadków drogowych, dzieci i dorosłych walczących z rakiem, dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny.

Zapotrzebowanie na krew i jej składniki jest zawsze i ciągle wzrasta, a głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost zapotrzebowania na ten bezcenny lek są:
- rozwój medycyny umożliwiający ratowanie ludzi od pierwszych chwil nawet w czasie życia płodowego do później starości,
- starzenie się społeczeństwa,
- wzrost liczby zachorowań na nowotwory,
- zwiększenie skuteczności ratownictwa medycznego.

Jak zostać Krwiodawcą:
•    Honorowym krwiodawcą zostaje każdy kto chociaż raz oddał bezinteresownie krew lub jej składniki. Każdy krwiodawca otrzymuje legitymację krwiodawcy z wpisaną grupą krwi, można ją odebrać za kilka dni lub przy następnym oddaniu!
•    Krwiodawca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem pozwalający stwierdzić jego tożsamość oraz adres stałego zameldowania.
•    Osoba kwalifikowana do oddania krwi powinna odpowiadać wymaganiom zdrowotnym pozwalającym na ustalenie na podstawie badań lekarskich i laboratoryjnych, że pobranie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jej zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy.
•    Kandydat na dawcę jest kwalifikowany przez lekarza na podstawie badania lekarskiego, przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz wypełnionego kwestionariusza dawcy.
•    Lekarz podejmuje decyzję o zabiegu pobrania krwi lub jej składników, gdy stwierdzi się, że taki zabieg jest bezpieczny dla dawcy, a przetoczenie pobranej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy. Zdanie lekarza jest decydujące!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu serdecznie zaprasza do honorowego oddania krwi. Przypominamy na terenie województwa opolskiego krew można oddać w siedzibie RCKiK w Opolu na ul. Kośnego 55 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:30 oraz w podległych Oddziałach Terenowych w:

- Brzegu, ul. Mossora 1 od poniedziałku do piątku (godz. 7:00 – 12:30),
- Nysie, ul. Piłsudskiego 47 od poniedziałku do piątku (godz. 7:00 – 11:00),
- Kędzierzyn-Koźle, ul. Koszykowa 5B od poniedziałku do piątku (godz. 7:00 – 11:00),
- Kluczborku, ul. Katowicka 26 od poniedziałku do piątku (godz. 7:00 – 12:30).

„Oddać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia… Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata” – Święty Jan Paweł II 

Otwórz