Z dniem 22 stycznia 2015 roku tracą ważność decyzje na gospodarowanie odpadami

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Z dniem 22 stycznia 2015 roku tracą ważność decyzje na gospodarowanie odpadami

Burmistrz Gminy Paczków informuje, że z dniem wejścia w życie ustawy tracą ważność decyzje na gospodarowanie odpadami wydane na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dniem 23 stycznia 2015 r. tracą ważność następujące decyzje:
- zezwolenia na zbieranie,
- zezwolenia na odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
- decyzje wydane w zakresie zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Do dnia 23 stycznia 2015 r. prowadzący działalność w w/w zakresie powinien uzyskać odpowiednie zezwolenie w zakresie zbierania lub przetwarzania, zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.  

Otwórz