Dwupokojowy lokal mieszkalny na sprzedaż

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Dwupokojowy lokal mieszkalny na sprzedaż

Szukasz mieszkania? Gmina Paczków wystawiła właśnie po raz drugi na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 1 na parterze budynku mieszkalnego - Rynek 54 w Paczkowie. Treść ogłoszenia brzmi następująco:

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 57.400 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2014 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 4 sierpnia 2014 r. do godz. 15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.

Otwórz