Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu

 Burmistrz Gminy Paczków informuje, o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy i najmu zostały podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie (ul. Rynek  1). Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo także na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.


I. Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
1.   Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 406 położona 
      w Gościcach.

   II.  Dzierżawa na okres do 3 lat:
  1.   Część nieruchomości gruntowych  położonych w Paczkowie oznaczonych
   numerem działki: 142/2, 434/1, 964, 646/13, 922/6, 158/1, 1093/7.

 III. Najem na okres do 3 lat:
1. Pomieszczenie gospodarcze położone w Paczkowie przy ul. Narutowicza na działce 
       nr 379/34 o pow. 8,5 m².

UWAGA: ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od daty wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Wykazy z rozszerzoną informacją wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Paczkowie oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej – www.paczkow.bip.net.pl.


 

 

Otwórz