Data publikacji: 30.04.2014

Gmina Paczków ogłosiła przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości sąsiednich na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Paczkowie. 

Mowa o nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Paczków, oznaczonych jako działki nr 1021/4, 1021/5, 1021/6 i 1021/7. Treść ogłoszenia brzmi następująco: