Stawki za wodę i ścieki pozostają bez zmian

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Stawki za wodę i ścieki pozostają bez zmian

Informujemy, że stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki na terenie Gminy Paczków nie uległy zmianie.

Zapowiadane wcześniej zmiany nie weszły w życie od 1 kwietnia i stawki pozostaną na dotychczasowym poziomie co najmniej do lipca br. i przedstawiają się następująco:

- za wodę pobieraną z wodociągów miejskich oraz wiejskich dla wszystkich grup odbiorców - 3,51 zł brutto za 1m3,
- za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej w Paczkowie dla wszystkich grup odbiorców - 6,23 zł brutto za 1m3,
- opłata abonamentowa - 5,16 zł brutto za 1m3.

Uchwała nr XXXVII /312/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków wymaga określonych zmian.


 

Otwórz