Data publikacji: 11.03.2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie informuje, że zmianie ulegają stawki opłat za dostarczaną wodę oraz odprowadzane ścieki na teranie Gminy Paczków.

Stawki będą aktualne przez najbliższe dwanaście miesięcy, czyli do dnia 31 marca 2015r.,  zgodnie z Uchwałą nr XXXVII /312/2014 Rady Miejskiej w Paczkowie w sprawie zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

Cennik za usługi wodno-kanalizacyjne, obowiązujący od 1 kwietnia 2014 r. przedstawia się następująco:
1. Za wodę pobieraną z wodociągów miejskich oraz wiejskich dla wszystkich grup odbiorców –    3,58 zł brutto za 1m3
2. Za odprowadzanie ścieków do kanalizacji miejskiej w Paczkowie dla wszystkich grup odbiorców – 6,35 zł brutto za 1m3
3. Opłata abonamentowa – 5,25 zł brutto za 1m3

Tegoroczna podwyżka wynosi niespełna 2% i jest to minimalny wzrost stawek. Jak co roku, wysokość stawek została obliczona przez paczkowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który dokonał kalkulacji na podstawie przychodów i kosztów z lat poprzednich.