Rusza przebudowa basenu i stadionu miejskiego w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Rusza przebudowa basenu i stadionu miejskiego w Paczkowie

W  ubiegły piątek – 28 lutego br.  zostały podpisane umowy z wykonawcami projektu "Przebudowy infrastruktury sportowej basenu i stadionu miejskiego".

Burmistrz Bogdan Wyczałkowski podpisał  z firmą MTM Budownictwo Sp. z o.o. z Tarnowa umowę na realizację projektu polegającym na przebudowie infrastruktury sportowej basenu miejskiego w Paczkowie.  Natomiast umowę na przebudowę infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Paczkowie zawarto z firmą "BUDMISTRZ" z Kędzierzyna-Koźla.


Wymienione firmy będą wykonawcami największej w 2014 roku inwestycji na terenie naszej gminy.  Zadanie  pn. „Przebudowa infrastruktury sportowej basenu i stadionu miejskiego w Paczkowie” zostało dofinansowane ze źródeł Unii Europejskiej,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Przypomnijmy, że w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WO na lata 2007-2013, czyli wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej regionu, w tym na usługi turystyczne i rekreacyjno–sportowe świadczone przez sektor publiczny Gminie Paczków przyznano ok. 2 mln zł. dofinansowania. Przy czym zadanie będzie w sumie kosztowało nasz samorząd ok. 4 mln zł.

Zakres prac podczas przebudowy infrastruktury sportowej basenu miejskiego w Paczkowie obejmie przede wszystkim budowę budynku sanitarno-technicznego , przebudowę niecki basenu dużego i brodzika, nawierzchnię plaży i miejsca postojowe oraz  budowę zbiornika przelewowego. W przypadku infrastruktury stadionu miejskiego zostanie wykonana budowa szatni dla dwóch drużyn piłkarskich wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz remont istniejącej szatni sportowej. Dodatkowo w ramach zadania zostanie wykonane oświetlenie zewnętrzne stadionu miejskiego wraz z montażem tablicy wyników. Inwestycja w całości zostanie zakończona jesienią br.

 Poniżej przedstawiamy wizualizację basenu miejskiego w Paczkowie: