Strefa Płatnego Parkowania działa bez zmian

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Strefa Płatnego Parkowania działa bez zmian

W odpowiedzi na pojawiające się zapytania, informujemy, że paczkowska Strefa Płatnego Parkowania jest aktywna, co oznacza, że parkowanie w ścisłym centrum Paczkowa jest wciąż płatne.

Obsługą strefy płatnego parkowania zajmuje się Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie - biuro SPP znajduje się w siedzibie tej spółki przy ul. Mickiewicza 3. Kontakt telefoniczny: (77) 431 64 11 lub 431 64 22. 

Biuro Strefy Płatnego Parkowania działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00. Stawki i godziny opłat parkingowych i abonamentów pozostają bez zmian.

Opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 8.00 do 14.00 (w niedzielę i święta parkowanie jest bezpłatne). Bilety parkingowe można nabyć w 6 zamontowanych na ulicach miasta parkomatach.

Wysokość stawek jednorazowych opłat za parkowanie pojazdów samochodowych wynosi odpowiednio:
•  0,50 zł
za 30 minut
•  2,00 zł za pierwszą godzinę 
•  2,20 zł za drugą godzinę
•  2,40 zł za trzecią godzinę
•  2,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę

Za nieopłacony postój w strefie pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 zł - termin spłaty dodatkowej należności wynosić będzie 14 dni (po jego upływie kwota wzrasta do 40 zł).

Funkcjonuje również ogólnodostępna indywidualna opłata abonamentowa w kilku opcjach - 30,00 zł miesięczna, 150 zł półroczna, 250 zł roczna. Abonament upoważnia do parkowania przez całą dobę przez wszystkie dni robocze i soboty.

Kierowcy zameldowani na stałe w lokalach budynków strefy płatnego parkowania mogą liczyć na znaczny upust opłaty abonamentowej. W ich przypadku stawki wynoszą: 50 zł półroczna, 90 zł roczna.

Specjalna opłata abonamentowa przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą w miejscach położonych w strefie płatnego parkowania oraz pracownikom instytucji publicznych i obiektów handlowych, usytuowanych w obrębie strefy płatnego parkowania: 40 zł kwartalna, 75 zł półroczna, 125 zł roczna.

 

Otwórz