Nowość - dodatek energetyczny już od stycznia 2014 roku

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Nowość - dodatek energetyczny już od stycznia 2014 roku

Informujemy, że od 1 stycznia 2014 r. osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy, mogą ubiegać się o przyznanie nowego świadczenia - dodatku energetycznego.

Dodatek stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

 

Dopłata przysługiwać będzie osobie, która spełni łącznie 3 warunki:
1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
2) złożyła wniosek o dodatek energetyczny wraz z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej,
3) zamieszkuje w lokalu, do którego dostarczana jest energia elektryczna.

Przedstawiamy poniżej obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. do 30 kwietnia 2014 r. wysokości dodatków dla gospodarstw domowych:
1) prowadzonych przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;
2) składających się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;
3) składających się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.

UWAGA! Stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej musi być osoba, która ma przyznany dodatek mieszkaniowy, a nie inny członek rodziny!

Wnioski o przyznanie dopłaty będą przyjmowane od stycznia 2014 r. w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, znajdującym się przy ul. Słowackiego 4. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (oryginał do wglądu).

Wszystkich zainteresowanych powyższym świadczeniem, zapraszamy już od stycznia do Wydziału Spraw Społecznych. 
 

Otwórz