Paczkowska Orkiestra Dęta ma nowe instrumenty

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Paczkowska Orkiestra Dęta ma nowe instrumenty

Paczkowska Orkiestra Dęta powstała w 2012r., obecnie zrzesza 20 muzyków - mieszkańców Gminy Paczków.

Zespół prowadzony jest przez kapelmistrza Łukasza Przepiórę. Pierwsze zajęcia nauki gry na instrumentach dętych rozpoczęły się w listopadzie zeszłego roku. Założycielem orkiestry dętej jest Andrzej Kłoczko – dyrektor OKiR.

Półroczna działalność zrodziła się tylko i wyłącznie w celu zweryfikowania pomysłu założenia orkiestry, jej zasadności, celowości, a przede wszystkim odpowiedzi na pytanie: Czy będą chętni do udziału w takim przedsięwzięciu? Braliśmy głównie pod uwagę zobowiązanie do zachowania celu operacji przez okres 5 lat. Po rocznej pracy doświadczonego kapelmistrza Łukasza Przepióry z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi widać pierwsze efekty. Orkiestra swoje umiejętności zaprezentowała na majowym festynie rodzinnym oraz uroczystości z okazji 11 listopada – Święta Odzyskania Niepodległości – wspomina pomysłodawca Andrzej Kłoczko.

Dotychczasowa nauka odbywała się na instrumentach pożyczonych od członków zaprzyjaźnionej orkiestry oraz od osób prywatnych, co niejednokrotnie stwarzało problemy - brak instrumentów na próbach. Ośrodek Kultury posiadał zaledwie 3 instrumenty – dwie waltornie oraz sax horn tenorowy. Aktualnie próby odbywają się dwa razy w tygodniu w sali OKiR. Repertuar jaki prezentuje zespół składa się z kanonu muzyki rozrywkowej, filmowej, jazzowej, klasycznej, a także marszów, utworów okolicznościowych oraz patriotycznych. 

Dzięki pozyskaniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie małych projektów, Ośrodek Kultury i Rekreacji w Paczkowie zrealizował projekt pn. „Kultywowanie Tradycji Muzycznych poprzez Reaktywację Paczkowskiej Orkiestry Dętej - zakup instrumentów, akcesoriów muzycznych i strojów galowych”.

W wyniku realizacji projektu w okresie od maja do listopada br. orkiestra została doposażona w 17szt. instrumentów i 37szt. akcesoriów muzycznych oraz 20szt. strojów galowych. Zakupiony sprzęt umożliwił poszerzenie składu, posłużył nauce gry, kształceniu słuchu i emisji głosu członków, a galowe mundury podniosły estetykę i ujednoliciły wygląd muzyków.

Projekt został dofinansowany kwotą 18.641,60 zł, a całkowita wartość projektu stanowiła 28.845,00 zł.