Data publikacji: 28.10.2013

Poszukujesz dogodnego miejsca pod magazyn lub fabrykę? Zależy Ci na dobrym połączeniu drogowym?

Atrakcyjna nieruchomość na obrzeżach Paczkowa, należąca do dłużnika: Nassen MEBLE Sp. z o.o. w Warszawie, położonej przy ul. Kolejowej 9 w Paczkowie czeka na nowego nabywcę.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nysie - Andrzej Uryasz ogłosił właśnie I licytację nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze OP1N/00023031/7. Licytacja  dotyczy działki nr 64 i 74/1, o  łącznej powierzchni 5,2325 ha.  Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowania określone jest jako "teren przemysłowy, składów i magazynów”.

Lokalizacja nieruchomości posiada dogodne drogi dojazdowe, są to m.in.: droga gminna, czyli ulica Kolejowa o szerokości 8 m, nieużywana linia kolejowa (sprawna): 300 m, droga krajowa nr 46 w dystansie 3 km od obiektu oraz najbliższa autostrada A4 - Prądy oddalona o 60 km. Najbliższe lotnisko międzynarodowe to Wrocław [90km]. Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Opole, Wrocław, Kędzierzyn-Koźle.

Czytelnie ukształtowany obszar funkcjonalny oraz uchwalony plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego pozwolą na natychmiastowe rozpoczęcie inwestycji. Sprzedawany grunt jest w pełni uzbrojony w instalację elektryczną, wodociągową, telefoniczną. Z powodzeniem nieruchomość może być przeznaczona na prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej, siedzibę firmy, magazynowej, itp.

Cena wywoławcza wynosi 1 252 500,00 zł brutto, co stanowi 3/4 sumy oszacowania, mającej wartość 1 670 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 167 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA 81102037140000440200739847. Licytacja nieruchomości będzie miała miejsce 5 listopada br. w budynku Sądu Rejonowego w Nysie z siedzibą przy Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa, pokój 203.

Wszystkie szczegóły znaleźć można na łamach Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej.