Szukasz mieszkania w Paczkowie? Sprawdź ofertę

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Szukasz mieszkania w Paczkowie? Sprawdź ofertę

Przed nami drugi przetarg na sprzedaż mieszkania, które znajduje się w w ścisłym centrum naszego miasta. Burmistrz Gminy Paczków wystawił na sprzedaż jednopokojowy lokal mieszkaniowy w Rynku.

To drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu nr 10 na III piętrze budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Rynek 54 w Paczkowie. Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni oraz łazienki z WC na korytarzu - całość osiąga łączną powierzchnię użytkową 34,11 m2. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze: piwnica o powierzchni 4,94 m2.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 43/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 379/33 o pow. 0,0286 ha. Nieruchomość znajduje się na terenie, który uznany został za Pomnik Historii, a w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określany jest jako "tereny mieszkaniowo-usługowe". Warto dodać, że lokal jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 19 600 zł. Przetarg odbędzie się w piątek 29 listopada 2013 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (1.960,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 25 listopada 2013 r. do godz. 15.00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków. 

Otwórz