Handel zniczami w Paczkowie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Handel zniczami w Paczkowie

Burmistrz Gminy Paczków w związku ze zbliżającym się dniem „Wszystkich Świętych”, informuje o możliwości składania ofert na dzierżawę gruntów pod stanowiska handlowe do sprzedaży zniczy i kwiatów.

Przedmiotem przetargu są miejsca przeznaczone pod handel zniczami i kwiatami na terenie znajdującym się przy Cmentarzu Komunalnym w Paczkowie w dniach od 31.10.2013 r. do 03.11.2013 r. o powierzchni 8 m² każde. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: ”OFERTA NA DZIERŻAWĘ POD STANOWISKA HANDLOWE NA SPRZEDAŻ ZNICZY I KWIATÓW”, w terminie do dnia 24.10.2013 r. do godz. 15:00, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, ul. Rynek 1, pokój nr 10, I piętro.

Cena wywoławcza dzierżawy jednego stanowiska handlowego wynosi 288 zł netto + VAT według obowiązujących przepisów.

Otwarcie ofert nastąpi 25 października 2013 r., o godz. 08:00.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem Przetargu pisemnego na dzierżawę gruntów pod stanowiska handlowe do sprzedaży zniczy, kwiatów, stroików z dnia 17.09.2013 roku, z którego treścią można zapoznać się na stronie: www.paczkow.bip.net.pl.

Okres Wszystkich Świętych z punktu widzenia przedsiębiorców to krótkotrwały, ale dochodowy sezon, w którym kwitnie handel zniczami i kwiatami, warto pamiętać, że za handel bez pozwolenia lub w nieodpowiednim miejscu grozi grzywna lub mandat karny.
 

Otwórz