Aktualny harmonogram wywozu śmieci dla Miasta i Gminy Paczków

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności Aktualny harmonogram wywozu śmieci dla Miasta i Gminy Paczków

Przedstawiamy trzymiesięczny harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Paczków. Zapoznaj się z terminami oraz pamiętaj o regularnych opłatach za śmieci. 

Harmonogram dotyczy zarówno zmieszanych odpadów komunalnych, czyli tych, które nie są poddawane segregacji, jak i tych, które gromadzone są w sposób selektywny. Poniżej zamieszczamy szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości stałych i odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązujący w październiku, listopadzie, grudniu 2013 roku na terenie Miasta i Gminy Paczków:

Harmonogram wywozów nieczystości stałych i odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych dla miasta Paczków w miesiącu październik, listopad, grudzień 2013 r.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w sołectwach Gminy Paczków w miesiącu październiku 2013r.

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w sołectwach Gminy Paczków w miesiącu listopadzie 2013r. 

Harmonogram wywozu nieczystości stałych w sołectwach Gminy Paczków w miesiącu grudniu 2013r.  

W związku z wejściem w życie nowych przepisów w zakresie odbioru odpadów komunalnych Burmistrz Paczkowa przypomina:

1. wpłat za dany miesiąc należy dokonywać do ostatniego dnia każdego miesiąca,

2. nie będą wydawane ani specjalne książeczki, ani wystawiane faktury, podstawą opłaty jest złożona deklaracja o wysokości opłaty,

3. w przypadku dodatkowych pytań, uwag czy też wątpliwości proszę o kontakt z pracownikami Urzędu Miejskiego (tel. 77 431 67 91 wew. 113) . 

Mieszkańcy, którzy składali "deklarację śmieciową" w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (np. właściciele domów jednorodzinnych, członkowie spółdzielni mieszkaniowej i właściciele nieruchomości bez określonego zarządcy) powinni uiszczać opłatę śmieciową w kasie Urzędu Miejskiego w Paczkowie lub na konto bankowe: BZ WBK /o. Paczków - 38 1090 2213 0000 0005 7200 0065 - regularnie do końca każdego miesiąca. Po uiszczeniu opłaty w kasie UM, wpłacający otrzyma pisemne potwierdzenie dokonania wpłaty.  W tytule przelewu koniecznie należy wskazać za kogo dokonywana jest opłata oraz  jakiego dotyczy miesiąca.

Najemcy mieszkań komunalnych powinni uiszczać opłatę śmieciową u zarządcy mieszkań komunalnych, czyli na konto bankowe Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Właściciele mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych, które posiadają swojego zarządcę (np. ZUKiM, firmę "Posesja" czy inny podmiot zarządzający) powinni uiszczać opłatę śmieciową u swojego zarządcy.

Pamiętajmy, że pojemniki lub worki do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych powinny być oznaczone żółtą naklejką i wystawione w dniu odbioru przed posesją. 

Otwórz