Data publikacji: 11.09.2013

Gmina Paczków wystawiła  na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy na ul. Wojska Polskiego.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 14 w Paczkowie. Lokal stanowią dwa pokoje z kuchnią, łazienką z wc oraz jadalnią o łącznej powierzchni użytkowej 43,82 m2.  Ogrzewanie lokalu - c.o. pochodzi z lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na I piętrze budynku.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 35/100 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 406/8 o pow. 0,0134 ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obiektów i urządzeń usługowych". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 44.700 zł. Przetarg odbędzie się we wtorek 25 października 2013 r. (piątek) o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (4 470,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 21 października 2013 r. (poniedziałek) do godz.15:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków.