Data publikacji: 11.09.2013

Szukasz mieszkania w Paczkowie? Gmina Paczków wystawiła właśnie na sprzedaż dwupokojowy lokal mieszkaniowy.

Burmistrz Gminy Paczków ogłosił pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 na II piętrze - poddaszu budynku przy ul. Kościuszki 1 w Paczkowie. Lokal stanowią dwa pokoje z kuchnią oraz łazienką z wc o łącznej powierzchni użytkowej 34,80 m2.  Do mieszkania przynależy pomieszczenie gospodarcze: komórka o pow. użytk. 5,56m2, zlokalizowana poza budynkiem.

Mieszkanie zlokalizowane jest w budynku wspólnoty mieszkaniowej, dlatego z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 135/1000 we współwłasności części wspólnych budynku i innych urządzeń oraz udział w gruncie oznaczonym jako działka nr 445/4 o pow. 0,0452 ha oraz 445/6 o pow. 0,0060ha.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego określany jest jako "tereny obiektów i urządzeń zabudowy mieszanej wielorodzinnej z jednorodzinną i zagrodową". Warto dodać, że nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza za wspomniany lokal mieszkalny wynosi 46.800 zł. Przetarg odbędzie się we wtorek 30 października 2013 r. (środa) o godz.11:00 w Urzędzie Miejskim w Paczkowie (sala konferencyjna).

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (4 680,00 zł) do kasy lub na konto Urzędu Miejskiego w Paczkowie najpóźniej do dnia 24 października 2013 r. (czwartek) do godz.14:00.

Wszystkie szczegółowe informacje znaleźć można w ogłoszeniu o przetargu na łamach internetowego Biuletynu Informacji Publicznej UM Paczków