ITeraz Opolskie

Strona główna Dla Mieszkańców Aktualności ITeraz Opolskie

W ramach projektu ITeraz Opolskie firmy sektora MŚP oraz osoby samozatrudnione z województwa opolskiego prowadzące działalność m.in. w jednej z branż: spożywcza, chemiczna, energetyczna, budowlana i usługowa mogą wziąć udział w atrakcyjnych, bezpłatnych autoryzowanych szkolenia.
 
Zgodnie z założeniami projektu, wsparcie może otrzymać:

- 11 osób samozatrudnionych
- 15 mikro przedsiębiorstw
- 16  małych przedsiębiorstw
- 15 średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwo może wziąć udział w projekcie i stać się Beneficjentem Pomocy przy spełnieniu następujących warunków:
- posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa,
- prowadzi działalność w m.in. jednej z branż: spożywcza, chemiczna, energetyczna, budowlana i usługowa,
- posiada jednostkę organizacyjną (siedziba, filia, oddział) na terenie województwa opolskiego, do dnia 26 lipca 2012 roku nie korzystało ze wsparcia szkoleniowego udzielanego w opolskim w ramach poddziałania 8.1.1 PO KL, w latach 2007-2010.
- nie jest uczestnikiem działania 6.2 lub poddziałania 8.1.2, który otrzymał wsparcie pomostowe.
- może otrzymać pomoc de minimis,
- podpisało umowę szkoleniową,
- dostarczyło 2 egzemplarze podpisanej umowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Szkolenia będą realizowane do lutego 2014 r. w ośrodkach szkoleniowych na terenie województwa opolskiego z częstotliwością wg. wyboru pracodawców i pracowników. Zajęcia będą odbywać się  w czasie lub po godzinach pracy oraz w weekendy.

Przedsiębiorstwa biorące udział w projekcie mogą delegować do udziału w projekcie pracowników uczących, pracujących lub zamieszkujących na obszarze województwa opolskiego. Wykonujących pracę na stanowiskach, na których wymagane jest posiadanie kompetencji informatycznych odpowiadających zawodom: Projektanta aplikacji sieciowych i multimedialnych, Analityka systemowego i specjalisty ds. rozwoju aplikacji komputerowych, Projektanta i administratora baz danych, Specjalisty ds. sieci komputerowych – 90 os., Specjalista ds. sieci komputerowych, Operatora sieci i systemów komputerowych, Technika sieci komputerowych- 20 os., Projektanta aplikacji sieciowych i multimedialnych, Programisty aplikacji, Projektanta i administratora baz danych – 20 os.

Więcej informacji na:

http://iteraz.eduportal.pl/

http://akademiasilsprzedazy.eduportal.pl

 
 

 

Otwórz